Przeglądy rejestracyjne

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszej stacji kontroli pojazdów. Znajduje się ona w siedzibie Technotop Sp. z o.o. Konopnica 164a 21-030 Motycz (na skrzyżowaniu al. Kraśnickiej z Jana Pawła II w Lublinie).

Umów się na badanie techniczne

(81) 748-87-10 / (81) 748-87-11

Poniżej prezentujemy tabelę badań, które wykonujemy wraz z cennikiem. Informujemy, że do poniższych cen należy doliczyć 1zł opłaty ewidencyjnej na rzecz CEPiK.

1. Okresowe badania techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62.00 zł
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 98.00 zł
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63.00 zł
1.22 motorower 50.00 zł
2. Ponowne sprawdzanie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w czasie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20.00 zł
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14.00 zł
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20.00zł
2.6 toksyczności spalin 14.00 zł
2.7 poziomu hałasu 20.00 zł
2.8 geometrii kół jednej osi 36.00 zł
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14.00 zł
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20.00 zł
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 20.00 zł
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94.00 zł
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51.00 zł
5. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 20.00 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94.00 zł
6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2 który ma być użytkowany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42.00 zł
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50.00 zł
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48.00 zł
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50.00 zł
6.9 Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60.00 zł
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska 94.00 zł
6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94.00 zł
7. Sprawdzanie działania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 35.00 zł