Assistance Kia

Wszystkie pojazdy marki Kia zakupione w polskiej sieci dealerskiej w okresie do 3 lat od pierwszej rejestracji są objęte programem KIA ASSISTANCE. W ramach tego ubezpieczenia zawarta jest pomoc w sytuacjach unieruchomienia pojazdu lub braku możliwości bezpiecznego kontynuowania jazdy zgodnie z przepisami ruchu drogowego spowodowane:

  • awarią polegającą na nagłym i nieprzewidzianym wystąpieniu usterki, wynikającej z przyczyn wewnętrznych pojazdu (uszkodzenia mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, hydrauliczne, pneumatyczne),
  • usterką kierunkowskazów bądź świateł przednich lub tylnych,
  • uszkodzeniem opony powstałym w czasie jazdy,
  • rozładowaniem akumulatora,
  • brakiem paliwa,
  • zaginięciem, zniszczeniem, zatrzaśnięciem wewnątrz pojazdu lub uszkodzeniem kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu lub uruchomienia silnika,
  • aktem wandalizmu,
  • wypadkiem lub kolizją drogową.

Telefon Kia Assistance: 801 542 542

logo kia family sales and service

Program Kia Assistance obejmuje pomoc w przypadku zdarzeń powstałych na terytorium krajów: Polska, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.