Subaru

*Administratorem danych osobowych jest Technotop Sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy (adres: Konopnica 164A, 21-030 Motycz). Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia Rady (UE) i PE o ochronie danych osobowych - RODO). Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do żądania przenoszenia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

3D_TypeV_element_c.without-cropmarksDział Handlowy
Telefon: 81 748 87 14
Fax: 81 748 87 15
e-mail: salon@technotop.subaru.pl